Shiatsu is een eeuwen oude techniek die de laatste vijftig  jaar met succes in de westerse wereld wordt toegepast.
(Shi = vinger en atsu=druk)

Ook is Shiatsu een Holistische Therapie, d.w.z. dat bij een Shiatsu-behandeling altijd alle aspecten van de cliënt  en zijn /haar gezondheidsproblemen in aanmerking worden genomen. De werking van Shiatsu heeft altijd twee effecten; het zorgt voor lokale pijnbestrijding en spierontspanning, en ten tweede wordt het autonome zenuwstelsel in balans gebracht. De kracht van deze elkaar versterkende effecten maakt dat vitaliserende processen in het lichaam geactiveerd worden die de basis vormen voor een goede gezondheid.

Wanneer er gezondheidsproblemen optreden vindt men op en in het lichaam vaak (pijnlijke) plekjes met afwijkende weefselspanning en temperatuur. Een voorbeeld is het “Boaspunt”, een pijnlijk plekje op de rug, als gevolg van maagklachten.

Bij Shiatsu spreken we hierbij van "tsubo’s", welke volgens de traditionele oosterse opvatting met elkaar in verbinding staan door energiebanen. Deze energetische energiebanen worden meridianen genoemd.  Door de meridianen stroomt vitale energie(Ki) Als de energie op een juist niveau ongehinderd door een meridiaan stroomt, kan het desbetreffende orgaan (energiestroom wordt meestal geassocieerd met de functie van een orgaan, denk aan b.v. hart of longmeridiaan) ook goed functioneren.                                     

Als het systeem niet in balans is, kan de mens ziek worden. De traditionele behandelmethoden zijn er op gericht d.m.v. het meridianenstelsel de energiebalans van de. mens in evenwicht te brengen c.q. te houden . Een voorwaarde voor herstel en groei., zodat het lichaam in staat wordt gesteld zelf gezondheidsproblemen  te  bestrijden of te voorkomen.                                                                                                  

Bij Segmentale Therapie wordt meer gewerkt vanuit de relatie tussen huid, bloedvaten,botten,zenuwen en organen (Metameer). Daarbij is de werking van het autonome zenuwstelsel van groot belang. Een kenmerk van een metameer is dat de verschillende onderdelen elkaar kunnen beïnvloeden: Segmentale relaties. Een segment is dat deel van het ruggenmerg waar de verbindende ruggenmergszenuw ontspringt. B.v. het verschijnsel  dat bij hartklachten vaak uitstraling van pijn  naar de linkerarm ontstaat d.m.v. interactie v.d.  onderdelen van een metameer.

De voor Shiatsu  zo kenmerkende technieken hebben een sterk harmoniserende werking op het autonome zenuwstelsel en het endocriene systeem. Bij Segmentale massagetherapie  wordt ook op afwijkingen bij de huid gelet, denk aan intrekkingen  en verklevingen bij de ruggenmergsegmenten.

Klachten die met de diverse technieken behandeld kunnen worden (o.a.):                                                       

  •  Menstruatiepijnen

  •  Migraine/hoofdpijn

  •  Hormonale verstoringen

  •  Rugklachten

  •  Maag en darmklachten

  • Klachten ten gevolge van stress

  •  Vermoeidheidsklachten

    StoelShiatsu